Tag Archives: terapie

CE PRESUPUNE TERAPIA LOGOPEDICĂ?

Situaţiile nou apărute în viaţa fiecăruia pot fi momente tensionante, pline de neîncredere şi oarecare teamă. Acelasi fenomen ne poate întâmpina şi la trecerea pragului unui cabinet logopedic.

Cum nu ader către necunoaştere, ci spre familiarizarea oricui doreşte cu măruntele informaţii legate de terapia tulburărilor de limbaj, ofer spre citire câteva elemente ce caracterizează această activitate.

Şi anume:

– evaluarea iniţială: Prima întâlnire dintre logoped, copil şi familia acestuia. Uneori (în situaţia în care terapeutului, conform legislaţiei în vigoare, i se alocă sub jurisdicţie anumite unităţi de învăţămât preşcolar şi şcolar) această primă cunoaştere se face doar între logoped şi copil (primul dintre aceştia intră – cu acordul directorului unităţii şi a învăţătoarelor/educatoarelor- în fiecare clasă/grupă şi identifică acei copii care se confruntă cu tulburări de limbaj). Logopedul este obligat ca pe baza celor observate să înştiinţeze în scris părinţii, tutorii legali ai copilului despre cele observate împreună cu invitaţia de a dialoga faţă în-aţă unii cu ceialti, în spaţiul alocat terapiei limbajului.

– diagnosticul: vital în realizarea unui plan personalizat de intervenţie. În acest moment părinţii vor creiona împreună cu logopedul un istoric medical al familiei, dar şi al copilului. De ce? Sunt imperios necesare datele legate de naştere, sarcină, evoluţia după naştere a copilului, dar şi incidenţa tulburărilor asemănătoare, dar nu numai, din cadrul familiei extinse. Tot în acest moment vor fi evaluate mobilitatea generală, mobilitatea musculaturii ce permite vorbirea, receptivitatea, expresivitatea copilului.

– realizarea planului de intervenţie personalizată: doar cu acordul părinţilor orii a reprezentanţilor legali ai copilului. Se va ţine seama de abilităţile copilului, de limitele acestuia (fizice, intelectuale).

– familiarizarea copilului cu spaţiul în care se desfăşoară terapia: unii micuţi sunt reticenţi la necunoscut (spaţiu, persoane). Sunt situaţii în care se adaptează mai uşor, dar e posibil ca şi mai greu. Benefic pentru o evoluţie favorabilă este acordarea timpului necesar fiecărui copil de a se familiariza cu spaţiul, persoana, stilul de lucru. Ca o notă persoanlă, au fost copilaşi care au avut nevoie de 4-5 şedinţe doar pentru cunoaşterea acestui aspect, dar s-a întâmplat ca alţii să se poată adapta din a doua întâlnire.

– activitatea terapeutică: presupune etape imperios necesare pentru înlăturarea definitivă a tulburărilor. În această perioadă se impune colaborarea cu familia, îndrumarea acesteia pentru continuarea terapiei şi acasă (se dau exerciţii clare ce tebuie realizate). Motivul? generalizarea cunoştinţelor cu apare dacă o singură persoană are grijă ca exerciţiile să fie duse la bun sfârşit. Pe de altă parte, timpul petrecut cu logopedul este redus (ca ore), uneori insuficient, dacă părinţii nu consideră că aportul lor este la fel de important.

Un alt aspect ce doresc a fi punctat face referire la timpul petrecut în cabinetul logopedic de un copil, dar şi perioada în care o tulburare poate fi depăşită.

Primul punct (timpul alocat terapiei): şedinţele au o durată de 50 de minute, iar întâlnirile sunt de două ori pe săptămână. În cazul în care deficitul de limbaj este major (asociat unei tulburări complexe) numărul de şedinţe pe săptăţână se poate mări.

Al doilea punct: perioada de timp în care o tulburare este corectată. Nu se opate prognoza în cât timp se corectează problema de limbaj.  Uneori sunt suficiente câteva luni, alteori sunt necesari ani (unul sau mai multi). Depinde de persoană, de vârstă, de tulburare.

Sumarul oferit poate nu mulţumeşte. Dar detaliile sunt păstrate pentru cei interesaţi.

Advertisements