CÂND NE ADRESĂM UNUI LOGOPED?

În cazul în care părinţii sesizează o dificultate de exprimare prezentă la copil se pot adresa unui logoped. Nu sunt necesare studii de specialitate pentru a observa facil probleme precum:

– pronunţia incorectă sau omisia unor sunete în limbajul curent;

– repetarea unor cuvinte, silabe în mod frecvent

– vorbire rapidă ce împiedică înţelegerea mesajului;

– pronunţia defectuoase a cuvintelor;

– vorbire şoptită;

– vocabular redus;

– lipsa limbajului expresiv;

– imposibilitatea de a realiza sarcini simple la cerere.

Vârsta recomandată pentru a începe terapia tulburărilor de limbaj este de 4 – 5 ani. Motivul? Este vârsta limită la care limbajul este structurat şi organizat. Nu se poate interveni înaintea acestei perioade de vârstă pentru că există riscul să se dezorganizeze vorbirea şi mai mult.

Există situaţii în care intervenţia logopedului este imperios necesară înaintea acestei vârste. În cazul în care tulburarea de limbaj apare pe fondul unei alte deficienţe (de auz, de vedere, mintală, afazie infantilă, dizartrie, paralizii de diferite tipuri şi grade, malformaţii ale aparatului fono-articulator, Sdr. Down etc) vârsta de intervenţie este scăzută, aplicându-se principiul intervenţiei timpurii, pentru a fi evitată apariţia altor complicaţii.

În ceea ce priveşte numărul de ore de terapie ce se pot programa pe săptămână, idealul este de 2 şedinţe. Astfel, nu se suprasolicită copilul, dar se şi menţine o continuitate în munca terapeutică.

De cele mai multe ori părinţii doresc să afle care este perioada limită în care tulburarea de limbaj se poate corecta. Din păcate un astfel de răspuns este inexistent. Sunt numeroşi factori implicaţi în desfăşurarea şi înlăturarea unei dificultăţi de vorbire.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s